Potpuna hrana za odrasle, izrazito aktivne pse

Za osjetljive pse podložne alergijama.

Za pse sa poremećajima probave.

Bez glutena.