Potpuna hrana za pse u razvoju manjih i srednjih pasmina do kraja razdoblja rasta.

Potpuna hrana za pse u razvoju većih pasmina do starosti šest mjeseci.

Za skotne kuje i kuje u laktaciji.

Bez glutena.