Idealna za brojne alergije na hranu

Pakiranja: 7,5kg - 3kg - 300g - 80g